การบริการด้านการก่อสร้าง 

บริษัท โฮมมาสเตอร์ คอนสตรั้คชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพของงานและความตรงต่อเวลาอยู่เสมอในราคาที่แข่งขันได้ ขอบข่ายงานของเราเริ่มตั้งแต่การประมาณราคา การร่างแบบ การดำเนินก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างของเราเป็นไปตามกฎเทศบัญญัติและกฎของหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อรับประกันความพอใจของลูกค้า เราควบคุมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพของงานระหว่าง การก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการกำหนด 

ขอบข่ายการบริการ
  • การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร, ไฟฟ้า, ประปา
  • การบริการหลังการขาย
  • การสำรวจพื้นที่ตั้งของอาคารที่จะก่อสร้าง
  • การออกแบบอาคารรวมถึงงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย  ระบบการสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบอากาศ
  • การก่อสร้างอาคาร บ้าน อพาร์ตเม้นท์ โรงงาน รวมถึงงานถนน โรงบำบัดน้ำเสีย งานเครื่องกลและงานไฟฟ้า
  • การต่อเติม ซ่อมแซม และ ปรับปรุงอาคารทุกประเภท
  • การบริการด้านภูมิสถาปัตยกรรม

 

Copyright 2014 Home Master Construction Co., Ltd. All right reserved .